Бүтээгдэхүүн

  • ICE багц

    ICE багц

    Хүйтэн хэрэглэхэд Хэрэглэхээс 2 цагийн өмнө шавар савыг хөлдөөгчид хийнэ Халуун хэрэглэхэд Хэрэглэхийн өмнө шавар савыг богино долгионы зууханд хийнэ.