Бүтээгдэхүүн

  • Халуун уут ба мөсөн уут

    Халуун уут ба мөсөн уут

    Халуун уут: Байгалийн резин, синтетик резин, хоргүй, цочроохгүй материал

    Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд эрүүл мэнд, амьдралын нэгэн төрлийн өргөн хэрэглээний барааны өвлийн халаалтанд ашиглагддаг.

    Мөсөн уут: хөргөх зориулалттай