• Adjustable Elbow Brace

  Тохируулах тохойн бэхэлгээ

  Энэ төрлийн тохируулгатай тохой бэхэлгээ

  - Тохойгоо өнцгөөр эсвэл өнцгөөр засах хэрэгтэй.

  - Тохойнд хүчтэй дэмжлэг үзүүлэх өтгөрүүлсэн хайлшин бэхэлгээ.

  - Тохируулж болох урт нь өвчтөнүүдийн янз бүрийн гар уртад тохиромжтой.

  - Зөөврийн гар амралт нь өмсөхөд тав тухыг нэмэгдүүлдэг.

  - Энгийн өнцгийн чак, өнцгийн тохируулга нь энгийн бөгөөд тохиромжтой.